حراج مکانیزه

توکا فوتو امکانی را ایجاد نموده است که شما بتوانید در حراجی‌های مکانیزه شرکت نمایید.

در حراج مکانیزه علاقه­‌مندان می‌توانند در هر زمان با مراجعه به بخش حراج مکانیزه با پرداخت هزینه‌ی ورود، وارد حراج آثار شده و قیمت‌های پیشنهادی خود را اعلام نمایند.