حراج

در توکا فوتو حراج‌ها به صورت مکانیزه و حضوری‌آنلاین برگزار می‌شود، جهت اطلاع از حراج می‌توانید به بخش حراج مکانیزه و حراج حضوری‌آنلاین مراجعه نمایید.